Rólunk

Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség

//röviden://

Szegedi Katolikus

Mi egy élő, lüktető közösség vagyunk Szeged szívében!

Egyetemi

Célunk, hogy segítsük egymást abban, hogy az Isten által megálmodott teljes emberré váljunk! Motiváljuk egymást, hogy megéljük a teljességet lelki, szellemi és szakmai téren.

Lelkészség

Célunk, hogy közösségben haladjunk Isten felé, és segítsük egymást a Hozzá vezető úton!


//hosszabban://

A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola hallgatói számára keresztény értékeket közvetítsen az egyetemi kultúrában való jelenléte által, az arra nyitottakat közösségbe hívja, és közösségeiket összefogja. Így elsődleges feladatunk, hogy otthont, biztos viszonyítási pontot teremtsünk az egyetemisták számára, akik az itt kapott élményeket, értékeket otthoni, és későbbi közösségeikben is fel tudják használni.

Az egyház négy alapfunkcióját a Lelkészség is magáénak tudja, mind a négy területet igyekszik célként szem előtt tartani.

 1. A Lelkészség a közösségek közössége. Célcsoportja a Szegeden tanuló egyetemista és főiskolás fiatalok. A lelkészségi tagok 10-15 fős kisközösségekhez tartoznak, ezek a közösségek alkotják a Lelkészség egészét.

Egy klubhelyiség áll a rendelkezésünkre a Katolikus Ház épületén belül, ahová napközben betérhetnek a fiatalok egy teára, beszélgetésre. A közösségi foglalkozásokon pedig különböző játékokkal, témákkal, beszélgetésekkel, imával hozzuk közelebb egymáshoz az erre nyitottakat.

 1. A Lelkészség alapvető céljai közé tartozik a szeretetszolgálat is. Az egyik közösségünk (Lázár közösség) minden kedden zsíros kenyeret és teát oszt hajléktalanok számára, és ezzel együtt beszélgetnek, foglalkoznak is ve­lük. 2016-ban XII. alkalommal rendeztük meg a Szolidaritás Éjszakája elnevezésű programot, aminek keretében egy éjszakát töltünk el a tábortűz mellett hajléktalanok társaságában ételosztás, adománygyűjtés, beszélgetés, közös zenélés keretében.
 2. Évente két lelkigyakorlaton van lehetősége részt venni a hallgatóknak. Az egyiket Adventben, a másikat pedig Nagyböjtben rendezzük. Ezeken kívül lehetőség nyílik évközben szentségimádásra a lelkészség kápolnájában minden hónap első csütörtökén.
 3. Keddenként a Lelkészség kápolnájában este 19 órától, ill. vasárnap esténként a Fogadalmi Templomban 20:00 órától tartunk szentmisét. A közös liturgiákat zenei közösségünk teszi színesebbé, mely a különböző külföldi (pl. Taizé) és magyar gitáros-énekes forrásokkal igyekszik minél jobban gazdagítani a Lelkészség életét.

Képzés

Célunk a hozzánk tartozók képzése is. Ennek egyik formája a Közösségvezetői Képzés, ahol közösségvezetőinket készítjük fel a közösségi szolgálatra. Ezekkel a lehetőségek nemcsak közösségeink tagjainak, hanem a város keresztény fiataljai számára is nyitottak.

Programjaink

A Lelkészségen az elmúlt és az előttünk álló évben számos szokásos és különleges, egyszeri program megtalálható:

 • KELET 2016: Az elmúlt évben Lelkészségünk tervezte és szervezte meg a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját. Erre a programra minden keresztény egyetemistát vártunk Pozsonytól Új-Vidékig és Szombathelytől Csíkszeredáig, azaz a Kárpát-medencében található összes katolikus egyetemi-főiskolai lelkészség tagját vártuk, és végül 240 fő vett részt a találkozón. Itt zenélt Csiszér László, Magyarországon elismert keresztény-könnyűzenei énekes, és Böjte Csaba erdélyi ferences testvér tartott előadást. Ez a feladat komoly kihívás elé állította az elmúlt évben a Lelkészség közösségeit, de sikeresen megoldottuk, a hétvégét 60 önkéntes bevonásával bonyolítottuk le.
 • Veni Sancte (évkezdő mise): A Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola oktatói és hallgatói együtt kérik Isten áldását az új tanévre.
 • Közösségvezetői találkozó (KVT): Közös fórum, ahol az egyetemi lelkész, a Lelkészségi Tanács, és a közösségvezetők tudnak találkozni, együtt kikapcsolódni, illetve megbeszélni a félévvel, programokkal, közösségekkel való kérdéseket.
 • Táncház: Hamvazószerda előtt, húshagyókedd este szervezzük meg a farsangi időszakot búcsúztató táncházunkat.
 • Roma-magyar imaest: Egy este, ahol a két kultúra találkozhat egymással: Egyrészt közösen ünnepeljük az Eucharisztiát, ahol a roma fiatalok tesznek tanúságot arról a küzdelmes útról, ami a felsőoktatásig vezetett, másrészt megismerhetjük egymást kultúráját, véleményét, gondolatait kötetlen beszélgetések, együttlét által.liturgia keretében, tanúságtételekkel, és roma imádságokkal gazdagítva. Szervezők: Roma Keresztény Szakkollégium – Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség.
 • Mega-közi: A Lelkészség közösségeinek találkozója. Az este a vidámság, szórakozás, együttlét jegyében telik. Célja, hogy a lelkészség közösségeinek tagjai megismerhessék egymást.
 • Party: Félévente kétszer, mindig más keretet öltve pl. Koktél-party, Csokoládé- party, Kerty-party, stb…
 • Városi Keresztút: Ez az esemény mindig Virágvasárnapot megelőző péntek este kerül megrendezésre, Szeged város más katolikus és keresztény közösségeinek bevonásával: CsaládKözPont, Szent Gellért Szeminárium, Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet, más katolikus közösségek. Célunk egyrésezt, hogy Krisztus keresztútját járjuk végig Szegeden, ezzel bevonva a lakosságot, másrészt pedig megmutassuk azt a fiatal, élettel teli keresztény közösséget, amely itt Szegeden található.
 • Kápolna-búcsú: A lelkészségi kápolna igen különleges titulussal bír: a Szentléleknek van felajánlva. Ezért a búcsút Pünkösdhétfő este ünnepeljük, ekkor kapják meg a beavató szentségeket a Katekumen közösség tagjai, illetve ezt az estén közös vacsorával, kötetlen együttléttel ünnepeljük.
 • Nyári kirándulás: Közös nyaralást szoktunk szervezni a Lelkészségi tagok számára, hogy az egyetemi életen kívül, a jóval kötetlenebb, de kevés találkozási lehetőséget adó nyári szünetben is tudjunk találkozni, együtt pihenni, töltekezni.

Közösségek

Mint már említettük, a Lelkészség közösségi rendszerként működik, mondhatjuk, hogy a „közösségek közössége”. Alapvetően „klasszikus” kisközösségi rendszer működik, de van néhány speciális típusú csapat:

 • Zenei közösség: A lelkészségen egy zenei közösség működik, ők látják el a programjaink zenei, énekes szolgálatát.
 • Katekumen közösség: Ide a beavató szentségeket felvenni szándékozó egyetemisták járnak.
 • Agape- International Student Group: Angol nyelvű közösség a külföldi egyetemisták számára. Valóban közösséget teremtünk, ide nem csak katolikusok, hanem más keresztény, illetve muszlim, hindu, buddhista felekezetű fiatalok járnak ide.

Lelkészség munkacsoportjai, munkatársai:

Lelkészségi Tanács: Feladatuk a félév eseményeinek meghatározása, annak koordinálása, és a közösségekkel való kapcsolattartás. Hetente egy alkalommal ülnek össze.

Tagjai:

 • egyetemi lelkész (Köllő Sándor)
 • missziós nővér (Jyothi Jampana SDS)
 • munkatársak (Lengyel Rita és András)

Partnereink

A mai civil társadalomban elemi igény a megfelelő számú és kvalitású partnerrel való együttműködés. Szervezetek csak felsorolás szinten, amelyekkel az elmúlt években céljaink megvalósítása érdekében valamilyen formában együttműködtünk: Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, Szegedi Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet, Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület, Szent Imre Katolikus Egyetemi és Főiskolai Szakkollégium, Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium, Keresztény Roma Szakkollégium, Ifjúságpasztorációs Centrum, Gál Ferenc Főiskola, Szeged város plébániái, Szegedi Tudományegyetem, Máltai Szeretetszolgálat, Egyházmegyei Caritas. Tevékenységünk túlmutat a város határán, így természetesen az ország többi egyetemi lelkészségével is élő kapcsolatot ápolunk.